Miscanthus (Olifantsgras)

Wat is Miscanthus?

Miscanthus, of olifantsgras, is een houtachtige grassoort afkomstig uit Zuidoost-Azië. Ook in Europa groeit het gewas goed door de temperatuur en hoeveelheid neerslag. Sterker nog, het gewas wordt ook hier tot vier meter hoog en eenmaal geplant kan er zeker 20-25 jaar jaarlijks geoogst worden.

Wat dit gewas nu zo bijzonder maakt is de hoeveelheid CO dat het opneemt. Miscanthus is een zogeheten C4-gewas en daardoor zeer efficiënt in de vastlegging van CO₂ en zet, in tegenstelling tot C3-vegetatie, alle CO₂ om in biomassa.

Miscanthus neemt mede daardoor zeker vier keer zoveel CO uit de lucht als bomen. Hierdoor groeit het snel en heeft het een hoge opbrengst.

De bouwstenen voor de toekomst

Miscanthus is een sterk en droog gewas. Dat betekent dat het na de oogst direct bewerkbaar is voor verdere productie. Zo wordt miscanthus al gebruikt voor bio-energie, stalstrooisel, als rantsoen voor koeien en worden er na bewerking diverse producten van gemaakt zoals papier of bio-composieten.

Maar er kan meer

Enkele bouwstenen in het gewas zijn van grote waarde voor de verdere productie in duurzame supply chains. Het gaat dan om de veelgevraagde grondstoffen cellulose en lignine. 

Door deze bouwstenen te valoriseren maakt Miscancell diverse producten voor de papier-, farmaceutische en chemische industrie. Daarnaast worden er alledaagse producten gemaakt als asfalt (Grasfalt®), lijmen, kitten en boomvrij papier. 

Miscanthus het wonder gewas?
Is het dan een wondergras? Wij denken van wel! Er hangen eigenlijk geen nadelen aan de groei en het verbouwen van miscanthus.

Voordelen van het volwassen gewas zijn dat het geen onkruidbestrijding of andere bestrijdingsmiddelen nodig heeft. Ook bemesting en irrigatie zijn niet nodig. Miscanthus is niet invasief. Het woekert dus niet en vormt geen bedreiging voor bestaand groen.

Bovendien is het de ideale schuilplek voor klein wild door de hoogte en dichtheid van het gewas. Uitstekend voor de bovengrondse biodiversiteit dus.

Ook de bodemdiversiteit verbetert. Miscanthus groeit namelijk zelfs op marginale gronden. Oftewel bodem waar je geen voedsel kunt verbouwen. Het gewas zorgt voor zelfbemesting en bodemverrijking door toename van wormen, microben, schimmels, enzovoort die samen voor een gezonde bodem zorgen. Dit voorkomt ook verdroging en erosie van de bodem. Zowel op bestaande agrarische gronden als stukken grond die nu niet verbouwd kunnen worden.

Veelgestelde vragen

Waarom is miscanthus duurzamer dan andere gewassen?

Miscanthus heeft aanzienlijk minder water nodig dan andere gewassen. Het gewas slaat hoge hoeveelheden CO2op in de grond. Omdat miscanthus lokaal goed verbouwd kan worden is de CO2 uitstoot lager door kortere transport lijnen.

Is miscanthus een invasief gewas?

Miscanthus is een steriel gewas dat geplant moet worden en woekert niet.

Is het gebruik van kunstmest nodig?

Miscanthus groeit op zelfs op marginale gronden. Oftewel bodem waar je geen voedsel kunt verbouwen. Het gewas zorgt voor zelfbemesting en bodemverrijking door toename van wormen, microben, schimmels, enzovoort die samen voor een gezonde bodem zorgen. Dit voorkomt ook verdroging en erosie van de bodem. Zowel op bestaande agrarische gronden als stukken grond die nu niet verbouwd kunnen worden.

Hoe zit het met de biodiversiteit?

Omdat miscanthus niet woekert, vormt het geen bedreiging voor bestaand groen. Bovendien is het de ideale schuilplek voor klein wild door de hoogte en dichtheid van het gewas. Uitstekend voor de bovengrondse biodiversiteit dus.

Hoe zit dat met de bodemverrijking?

Miscanthus zorgt voor zelfbemesting en bodemverrijking door toename van wormen, microben, schimmels, enz. Samen zorgen zij voor een gezonde bodem. Dit voorkomt verdroging en erosie van de bodem.

Wat is het voordeel van cellulose uit miscanthus ten opzichte van cellulose uit productiebossen

Miscanthus groeit in een jaar tot een volwaardig gewas dat na de oogst direct verwerkt kan worden omdat het gewas van nature droog is. De groei van bomen uit productiebossen duurt langer en gebeurt niet lokaal waardoor er lange transportlijnen zijn die meer geld en tijd kosten en daarnaast ook veel minder duurzaam zijn.

Wat blijft er over van het gewas? Zijn er grote reststromen?

Vrijwel 100% van het gewas wordt gebruikt. De waardevolle grondstoffen als cellulose, lignine en xylose worden in een gepatenteerd proces geëxtraheerd uit het gewas. De beperkte reststroom wordt gebruikt als biologische bemesting.

Miscancell werkt nauw samen met:

 • HU
  samenwerking ontwikkeling biobased economy en onderwijs, opleiden voor de nieuwe economie
 • LTO Nederland
  samenwerking carbon farming, opschalen van nieuwe landbouwactiviteiten
 • NTP/Grasfalt
  samenwerking Grasfalt®/Harsfalt, samen ontwikkeld. Nu samen opschalen.
 • NLGroen
 • BKC
  samenwerking op het gebied van logistiek/aanplant/oogst/opslag

Door de samenwerking met deze partners is Miscancell dus betrokken bij de complete keten. Van teelt, laboratorium, het draaien van pilots tot marktkennis.

Samenwerkingspartners

Naast dat we samenwerken met partners in de chemische industrie, maakindustrie, de bouwsector en met de Hogeschool Utrecht voor wetensschappelijk onderzoek, hebben we nauwe banden met LTO Nederland.

Zij hebben de contacten met de boeren die miscanthus telen. Ze zorgen dat de carbon credits bij de boer terecht komen. Op die manier wordt alle kennis en kunde centraal geborgd en zorgen we er samen met LTO Nederland voor dat miscanthus succesvol lokaal verbouwd wordt en de carbon footprint zo klein mogelijk blijft.

 

‘Creating the value chains of tomorrow’