Creating the value chains of tomorrow

Biobased grondstoffen uit lokaal geteeld miscanthus.

Duurzame grondstoffen hebben de toekomst. En dan vooral regeneratieve grondstoffen van eigen bodem.

Miscancell is de specialist in de totaalvalorisatie van miscanthus, beter bekend als olifantsgras.

Uit dit duurzaam en lokaal geproduceerde gras worden hoogwaardige stoffen gewonnen als lignine en cellulose die duurzaam gebruikt kunnen worden in bestaande productieprocessen. Dit doen we door een uniek en geavanceerd proces waarbij vrijwel alle grondstoffen gewonnen worden en er geen restafval over blijft.

Van papierfabricage tot asfalt productie, veel verschillende industrieën kunnen nu al gebruik maken van de waardevolle grondstoffen als cellulose en lignine uit miscanthus. En dat van eigen bodem.

Te mooi om waar te zijn? We vertellen je er graag meer over.

Heel veel mogelijkheden

Miscancell weet door een uniek productieproces de waardevolle grondstoffen uit miscanthus te halen. Het gaat onder andere om cellulose en lignine.

Cellulose is een essentiële grondstof voor een groeiend aantal toepassingen naast bestaande markten zoals de papierindustrie. Hout is op dit moment de grootste bron van cellulose. Door gebruik te maken van miscanthus kan het op significant duurzamere wijze worden geproduceerd.

Zo kunnen de bomen blijven staan om als een echt ecosysteem te fungeren in plaats van een productiebos.

Miscanthus verrijkt de bodem waarop het groeit zonder de toevoeging van bijvoorbeeld kunstmest, pesticides en herbiciden.

Daarnaast wordt lignine gewonnen uit miscanthus. Dit is een duurzaam bindmiddel dat ingezet kan worden als vervanging van chemische grondstoffen in bijvoorbeeld asfalt, lijmen en kitten. Miscancell heeft een methode ontwikkeld om lignine uit miscanthus te produceren.

De eenjarige lignine laat zich makkelijker extraheren dan de meerjarige lignine uit bomen. Bovendien wordt in het proces, in tegenstelling tot de houtpulpproductie, geen zwavel gebruikt waardoor de lignine zwavelvrij en schoner is en mede daardoor breder inzetbaar.

En zo zijn er nog veel meer toepassingen mogelijk.

De korte kringloop van miscanthus, van verwerking tot eindgebruiker, wint het altijd van olie, gas en kolen

Biobased en fossielvrij

Bio grondstoffen zijn niet nieuw. Maar vaak gaat het dan om laagwaardige toepassingen waardoor veel waardevol materiaal verloren gaat. Dit gaat ten koste van de efficiency en duurzaamheid. Om de volle potentie van bio grondstoffen te benutten, is het noodzakelijk om de verschillende componenten vrij te maken.

Zo maak je optimaal gebruik van de natuurlijke functionaliteiten waardoor biomassa wordt omgezet in bruikbare grondstoffen die de sleutel zijn in de transitie naar een biobased en fossielvrije economie.

Met de technologie van Miscancell is het dus mogelijk hoogwaardige grondstoffen te maken uit miscanthus die regeneratief en ook beter recyclebaar of afbreekbaar zijn.

Daarnaast kunnen deze bio grondstoffen toegepast worden in reguliere productieprocessen zonder aanpassingen. Dat maakt de overstap naar lignine of cellulose uit miscanthus laagdrempelig en eenvoudig.

Met als resultaat hoogwaardige duurzame producten met een lange levensduur.

Het gewas

Miscanthus, of olifantsgras, is een houtachtige grassoort afkomstig uit Zuidoost-Azië. Ook in Europa groeit het gewas goed. De temperatuur en de hoeveelheid neerslag zijn een goede voedingsbodem voor de groei. Sterker nog, het gewas wordt ook hier tot vier meter hoog.

Eenmaal geplant kan er zeker 20-25 jaar jaarlijks geoogst worden.

Bovendien heeft miscanthus veel voordelen ten opzichte van andere gewassen. Wat dit gewas bijzonder maakt is de hoeveelheid CO₂ dat het opneemt. Miscanthus is een zogeheten C4-gewas en daardoor zeer efficiënt in de vastlegging van CO₂. Het gewas neemt zeker vier keer zoveel CO₂ uit de lucht als bomen.

In tegenstelling tot sommige gewassen is miscanthus niet invasief. Het woekert dus niet en vormt geen bedreiging voor bestaand groen.

Andere voordelen van het gewas zijn dat het geen onkruidbestrijding of andere bestrijdingsmiddelen nodig heeft. Ook bemesting is niet nodig en irrigatie evenmin.

Daarnaast is het de ideale schuilplek voor klein wild door de hoogte en dichtheid van het gewas. Uitstekend voor de biodiversiteit dus. Maar de grootste en onzichtbare biodiversiteitswinst vindt plaats onder het oppervlak.

Wat wij doen

Miscancell is gespecialiseerd in de totaal valorisatie van miscanthus. We halen dus alles uit de plant. Met als doel de beste bio grondstoffen te leveren en zo bij te dragen aan hoogwaardige producten die duurzaam geproduceerd zijn.

Maar daar stopt het niet. Miscancell is betrokken bij de complete waardeketen. Van teelt, laboratorium, het draaien van pilots tot marktkennis. Wij hebben alles in huis om markten te verduurzamen.

Hierin werken we nauw samen met diverse partijen.

We denken mee over en werken mee aan het lokaal opzetten van miscanthus velden. Dit doen we door het faciliteren van de aanplant in nauwe samenwerking met onder andere LTO Nederland. Door miscanthus lokaal te verbouwen, verkleint de ‘carbon footprint’ en krijgen telers van miscanthus de ‘carbon credits’ voor het verbouwen van het gewas. Win-win dus.

Ons credo is dan ook niet voor niets:

‘Creating the value chains of tomorrow’